Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Misija

(lot. missio – siuntimas, pavedimas):
1. atsakingas uždavinys, pavedimas;
2. diplomatinė atstovybė, vadovaujama pasiuntinio arba reikalų patikėtinio;
3. pareigūno arba delegacijos siuntimas į užsienio valstybę vykdyti valstybės vadovo, vyriausybės, tarptautinės (arba religinės) organizacijos pavedimo.