Mokslas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mokslas

susistemintų teiginių apie tikrovę visuma.