Molotovo-Ribentropo paktas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Molotovo-Ribentropo paktas

SSRS ir hitlerinės Vokietijos nepuolimo sutartis, pasirašyta 1939 m. rugpjūčio 23 d. Prie sutarties buvęs slaptas protokolas nustatė abiejų valstybių įtakos sferas Europoje.

Pagal šį paktą Vokietija gavo veiksmų laisvę Lietuvoje, o SSRS – Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Besarabijoje. 1939 m. rugsėjo 28 d. protokolas papildytas sutartimi, kuria SSRS pripažino Vokietijai jos okupuotas Lenkijos žemes iki Bugo upės. Už tai vokiečiai atidavė SSRS Lietuvą.