Monteskjė Šarlis Luji de

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Monteskjė Šarlis Luji de

Š. Monteskjė
Š. Monteskjė
(de Montesquieu Charles Louis ; 1689-1755), prancūzų Švietimo epochos istorikas, filosofas, rašytojas, teisininkas. Vienas svarbiausių švietėjų.

Svarbiausiame filosofiniame veikale „Apie įstatymų dvasią“ (1748), teigė, kad socialinė valdžios struktūra, teisės teorija ir veikimas priklauso nuo sąlygų, kuriomis gyvena tauta (klimato, dirvožemio, menų, prekybos padėties, daiktų gamybos būdų, psichinio ir moralinio temperamento ir kt.). Įstatymas, filosofo nuomone, – tai būtini santykiai, kylantys iš daiktų prigimties. Išskyrė ir apibūdino 3 valdymo formas – respublikinę, monarchinę ir despotinę. Pasisakė prieš absoliutinę monarchiją. Liberalios konstitucijos kūrimo prielaidomis laikė įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių atskyrimą ir jų pusiausvyros palaikymą. Propagavo laisvamanybę, kritikavo krikščionybės dogmas, pasisakė už sąžinės laisvę ir toleranciją, tačiau pritarė nuostatai, kad religija disciplinuoja visuomenę, saugo jos moralę. Monteskjė idėjomis remtasi rengiant JAV (1787) ir Prancūzijos (1791) konstitucijas.