Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Moratoriumas

(lot. moratorius – sulaikantis, delsiantis), valstybės nustatomas prievolių vykdymo terminų atidėjimas. Tai daroma dėl tam tikrų susidariusių aplinkybių: stichinių nelaimių, karo, sunkios ekonominės padėties.