Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Muitas

mokestis už įvežamas į šalį prekes, padidinantis jų kainą.