Musolinis Benitas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Musolinis Benitas

B. Musolinis
B. Musolinis
(Benito Mussolini; 1883-1945), Italijos politikas, vienas fašizmo pradininkų, Italijos fašistų partijos įkūrėjas ir vadovas.

Turėjo mokytojo išsilavinimą, tačiau pagal profesiją dirbo labai trumpai. Studijavo Lozanos un-te Šveicarijoje. Keletą kartų buvo areštuotas už agitaciją, veltėdžiavimą ir išvytas iš Šveicarijos. Grįžęs į Italiją, pradėjo žurnalisto karjerą, įsitraukė į Socialistų partijos veiklą. Prasidėjus I pasauliniam karui, pasisakė už Italijos dalyvavimą kare, kritikavo socialistus. 1914 m. įkūrė laikraštį „Popolo d'Italia“, kuris vėliau tapo fašistinių idėjų skelbėju. Didžiausiais priešais laikė socialistus ir komunistus. 1919 m. Milane įkūrė buvusių karo dalyvių organizaciją, kurios nariai vadinosi fašistais, o 1921 m. įkūrė Italijos fašistų partiją. Tais pačiais metais buvo išrinktas į parlamentą. Pramonininkai, dvarininkai, vidutinieji sluoksniai palaikė B. Musolinio partiją, nes taip manė išsigelbėsią nuo komunistinės revoliucijos šmėklos. 1922 m. įvykdė „žygį į Romą“ ir paėmė valdžią. Tapęs ministru pirmininku, įkūrė Didžiąją fašistų tarybą ir fašistinę miliciją. Įvedė korporacinio tipo fašistinę diktatūrą. Italijoje buvo vadinamas duče (vadu). Jam vadovaujant, Italija užgrobė Etiopiją, Albaniją, rėmė frankistus Ispanijoje, 1940 m. įstojo į II pasaulinį karą Vokietijos pusėje. 1943 m. fašistinė diktatūra Italijoje buvo nuversta. 1945 m. Š. Italijos partizanų buvo suimtas ir sušaudytas.