Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mykolaitis-Putinas Vincas

V. Mykolaitis-Putinas
V. Mykolaitis-Putinas
(1893-1967), rašytojas, oetas, vertėjas, literatūrologas.

Baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo Petrogrado dvasinėje akademijoje. 1923-1940 m. dėstė Kauno universitete, nuo 1928 m. profesorius. Žurnalų „Židinys“ (1924-1932), „Dienovidis“ (1938) redaktorius. 1935 m. atsisakė kunigystės. 1933-1937 m. buvo Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1940-1954 m. Vilniaus universiteto profesorius. 1945-1946 m. Lietuvos literatūros instituto direktorius. Parašė eilėraščių (rinkiniai „Tarp dviejų aušrų“ (1927), „Keliai ir kryžkeliai (1936), „Būties valanda“ (1963)) ir kt.), poemų, dramų, romanų („Altorių šešėly“ (1933) ir kt.), literatūros kritikos, literatūros istorijos darbų.