Mykolas Lietuvis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mykolas Lietuvis

(lot. Michalo Lituanus; apie 1490-apie 1560), lietuvių publicistas. Traktato „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“ autorius.

Spėjama, kad tai Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvarionis Mykolas Tiškevičius. Pagal naujesnį aiškinimą – nuo Maišiagalos kilęs bajoras Vaclovas Mikalojaitis. 1534-1542 ir 1547-1556 m. buvo didžiojo kunigaikščio kanceliarijos sekretorius, 1536-1537 m. ir 1555-1556 m. dalyvavo derybose su Maskva, 1542-1543 m. buvo Lietuvos pasiuntinys Kryme. Lotynų kalba parašė traktatą „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“ (1615). Traktato tikslas – LDK santvarkos kritika, skatinimas taisyti ir stiprinti valstybę. Analizuojamos LDK smukimo priežastys, kritikuojamos ponų privilegijos, propaguojama stipri didžiojo kunigaikščio valdžia. Autorius nurodė savitą lietuvių kilmės iš romėnų variantą. Mykolas Lietuvis siūlė vietoje LDK kanceliarinės slavų kalbos vartoti lotynų kalbą kaip senąją lietuvių kalbą. Autorius Lietuvą stengėsi iškelti, išaukštinti jos valdovus.