Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nacionaliniai interesai

valstybę sudarančios žmonių bendrijos – valstybės tautos – poreikiai.