Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nacionalizacija

privačios nuosavybės pavertimas valstybine konfiskuojant arba išperkant.