Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Napoleono kodeksas

(Prancūzijos civilinis kodeksas), 1804 m. priimtas civilinis kodeksas. Esminės jo dalys Prancūzijoje galioja iki šiol. Kodeksas įgyvendino nemažai esminių Prancūzijos revoliucijos reikalavimų: užtikrino piliečių lygybę, laisvę, privačios nuosavybės neliečiamumą, panaikino luomų sistemą ir kt.

Nuo 1808 m. galiojo Suvalkijoje (Užnemunėje), buvusioje Napoleono I įkurtos Varšuvos kunigaikštystės sudėtyje. Turėjo įtakos kitų šalių civilinių kodeksų sudarymui.