Narodnikai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Narodnikai

(rus. narodnik – liaudininkas), XIX a. Rusijos radikaliosios inteligentijos judėjimo dalyviai. Skelbė utopinį valstietiškąjį socializmą, t. y. smerkė baudžiavą ir ieškojo nekapitalistinės valstybės raidos būdų.

Pradininkai – Aleksandras Gercenas, Nikolajus Černyševskis. 1872-1875 m. keli narodnikų būreliai veikė Vilniuje, kuriems vadovavo Aronas Zundelevičius, Leiba Davidovičius ir kt.