Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Narūnavičius Juozas

(Józef Naronowicz-Naroński; 1610 ar 1615-1678), LDK kartografas, matematikas, architektas, karo inžinierius, pulkininkas.

Dirbo Jonušo ir Boguslovo Radvilų architektu ir topografu, sudarė Tauragės ir Kėdainių miestų, Kėdainių dvaro, Raudondvario, Svėdasų, Jašiūnų, Vyžuonų, Alantos miestelių, Vilijampolės ir apylinkių topografinius žemėlapius, Drūkšių ežero salos planą. Sudarė Biržų kunigaikštystės žemėlapį. Po vienu iš sudarytų žemėlapių pasirašė Eques Lituanus (Lietuvos bajoras).