Nebylusis seimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Nebylusis seimas

ATR Seimas, įvykęs 1717 m. vasario 1 d. Varšuvoje. Pramintas Nebyliuoju, nes pagal išankstinį susitarimą leista kalbėti tik Seimo maršalui ir perskaityti parengtus nutarimų projektus. Taip norėta apsisaugoti nuo galimo Seimo darbo nutraukimo pasinaudojus liberum veto teise.

Jame Augustas II susitarė su bajorija ir Tarnogrodo konfederatais. Susivaidijusių stovyklų tarpininke buvo Rusija, atstovaujama jos ambasadoriaus. Seimas truko 7 valandas. Augustas II turėjo išvesti iš ATR saksų kariuomenę, o bajorija atsisakė teisės organizuoti konfederacijas. Valdovas privalėjo vykdyti senatorių-rezidentų nutarimus, nebegalėjo pradėti karo be Seimo sutikimo. ATR galėjo turėti 24 200 žmonių nuolatinę kariuomenę (LDK tik 6200). Apkarpyta seimelių kompetencija – atimta teisė spręsti finansinius ir karinius klausimus.