Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nektaras

(gr. nektar), graikų mitologijoje Olimpo dievų gėrimas, teikęs jiems amžiną jaunystę ir nemirtingumą.

Pasak Homero, nektaras – tai raudonas vynas, kurį dievams pilstydavo jaunystės deivė Hebė.