Nenaudėliai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Nenaudėliai

(Šubravcai), Lietuvos inteligentų draugija, veikusi 1817-1822 m.

Draugijos nariai buvo Vilniaus universiteto profesoriai, inteligentai (Andrius Sniadeckis, Kazimieras Kontrimas, Jokūbas Šimkevičius ir kt.). Leido satyrinį laikraštį „Wiadomosci Brukowe“ (1816-1822). Kritikavo didikų konservatyvumą, piktnaudžiavimą kilme, visuomenės ydas. Laikraštį ir draugiją uždarė caro valdžia.