Neofašizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Neofašizmas

(gr. neos – naujas + it. fascismo – susivienijimas), ideologija ir judėjimas, atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo, siekiantis atgaivinti fašizmą. 

Neofašistai, transformavę ir pritaikę itališkojo fašizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo idėjas dabarties sąlygomis, XX a. 7 deš. susivienijo į Europos socialinį judėjimą. Masiškiausia neofašistų organizacija yra Italijos socialinis judėjimas. Veikia Vokietijos neofašistinė Nacionaldemokratų partija. Neofašistinių grupių yra Austrijoje, Belgijoje, Danijoje. Jų XX a. pab. atsirado ir pokomunistinėse Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, įskaitant Lietuvą.