Neoromantizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Neoromantizmas

XIX a. pab.-XX a. pr. meno srovė artima romantizmui.

Siekė atgaivinti romantizmo estetikos principus ir išraiškos formas. Romantizmo bruožus derino su realizmo, simbolizmo, impresionizmo bruožais. Lietuvių literatūroje neoromantizmo bruožų turi Juozo Albino Herbačiausko, Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės, Vydūno, dailėje – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Petro Rimšos, Juozo Zikaro, muzikoje – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Gruodžio kūryba.