Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nepartinis blokas

partijoms nepriklausančių asmenų susivienijimas bendriems tikslams siekti.