Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nikono bažnytinė reforma

Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarcho Nikono 1653 m. įvykdyta bažnytinė reforma.

Buvo suvienodintos rusų stačiatikių pamaldų knygos bei apeigos su Bizantijos graikų. Įvedė žegnojimąsi 3 pirštais, pamokslų sakymą, daugiabalsį giedojimą. Reformos priešininkus Nikonas ir vyriausybė persekiojo.