Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ništato taika

Rusijos ir Švedijos taikos sutartis, sudaryta 1721 m. rugsėjo 10 d. Ništate (dab. Ūsikaupunkis, Suomija). Ja baigtas 1700-1721 m. Šiaurės karas.

Pagal šią sutartį Rusija gavo Latviją į šiaurę nuo Dauguvos (be Latgalos), Estiją su salomis, teritoriją abipus Nevos ir Ladogos pietvakarinės pakrantės, Vyborgą, dalį Karelijos. Švedijai ji grąžino Suomiją, užimtą Rusijos kariuomenės, sumokėjo kompensaciją. Rusija įsitvirtino prie Baltijos jūros (nuo Vyborgo iki Rygos).