Nobelio premija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Nobelio premija

apdovanojimai asmenims ar organizacijoms, kuriuos kasmet skiria Švedijos ir Norvegijos fondas (įsteigtas 1900 m.), vykdydamas dinamito išradėjo, švedų chemiko ir pramonininko Alfredo Bernardo Nobelio (1833-1896) testamentą už reikšmingus laimėjimus mokslo srityje ar visuomeninėje veikloje.

Fondas nuo 1901 m. kasmet skiria penkias vienodo dydžio Nobelio premijas už žymiausius fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos mokslo darbus, geriausius literatūros kūrinius ir nuopelnus taikai. Nuo 1969 m. skiriama dar ir ekonomikos premija. Iš Lietuvos yra kilęs Nobelio laureatas (1980) literatas Česlovas Milošas.