Nyčė Frydrichas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Nyčė Frydrichas

(Friedrich Nietzsche; 1844-1900), vokiečių filosofas, kurio idėjomis pasinaudojo nacizmo ideologai.

Bazelio un-to profesorius (1869-1879). Propagavo stipriųjų kultu paremtą vadovų moralę, aukštino antžmogį – fiziškai tobulą, stiprios valios asmenybę, sugebančią valdyti. Krikščionišką moralę vadino vergų morale. Svarbiausi veikalai: „Taip kalbėjo Zaratustra“ (t. 1-3, 1883-1884, t. 4, 1891), „Anapus gėrio ir blogio“ (1886), „Apie moralės genealogiją“ (1887), „Antikristas“ (1895).