Oginskiai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Oginskiai

XV a. pab.-XIX a. pr. Lietuvos didikų ir kunigaikščių (nuo 1783) giminė. Svarbiausios valdos buvo Žemaitijoje ir Baltarusijoje.

XVII a. buvo stačiatikiai, vėliau perėjo į katalikybę. Nuo XVII a. pab. darė didelę įtaką politiniam ir kultūriniam Lietuvos gyvenimui. Nuo XVI a. iš Oginskių buvo po vieną kanclerį, LDK didįjį maršalką, LDK iždininką. Buvo 3 etmonai, 9 vaivados, 10 kaštelionų, 5 Lietuvos Vyriausiojo tribunolo pirmininkai, 1 Žemaitijos seniūnas, 2 kompozitoriai.