Oginskis Mykolas Kleopas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Oginskis Mykolas Kleopas

M. K. Oginskis
M. K. Oginskis
(1765-1833), Lenkijos ir Lietuvos politikas, kompozitorius, vienas 1794 m. sukilimo vadovų, LDK atkūrimo iniciatorius XIX a. pradžioje.

Aktyviai dalyvavo Ketverių metų seime (1788-1792), 1789 m. tapo Lenkijos-Lietuvos valstybės pasiuntiniu Olandijoje, 1793-1794 m. LDK didysis iždininkas. Prasidėjus T. Kosciuškos sukilimui 1794 m., buvo vienas iš jo vadovų Lietuvoje, sukilimą nuslopinus, emigravo. 1796 m. būdamas Stambule kreipėsi į Napoleoną pagalbos atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybės nepriklausomybę, organizavo lenkų legionus, kurie kovėsi Prancūzijos kariuomenės sudėtyje. Nusivylęs Napoleonu, paprašė malonės Aleksandro I, 1802 m. susigrąžino dvarus Lietuvoje. Turėjo planų, padedamas Rusijos caro, atkurti LDK. Nuo 1823 m. gyveno Florencijoje. Sukūrė nemažai valsų, mazurkų, dainų. Vienas žymiausių jo kūrinių – polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“ (1794).