Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Okupacija

(lot. occupatio – užėmimas), laikinas kitos valstybės teritorijos (ar jos dalies) užėmimas ir faktinis valdymas. 

Svetima teritorija paprastai užimama karine jėga ir administraciniu požiūriu ją valdo okupacinės kariuomenės vadovybė. II pasaulinio karo metais Vokietija ir SSRS okupuotose teritorijose masiškai naikino gyventojus, juos trėmė, steigė koncentracijos stovyklas. Okupuotas teritorijas jungė prie Vokietijos ir SSRS.

Portretai

Jonas Jablonskis
Jonas Jablonskis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.