Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Olegas

(m. apie 912), Kijevo Rusios kunigaikštis. Manoma, kad buvo Riuriko giminaitis.

Pavergė drevlianus, severianus, radimičius, nukariavo chazarus, bulgarus ir kitas prie Dono gyvenusias tautas. 907 m. žygiavo prieš Bizantiją, kuri turėjo sumokėti didžiulę kontribuciją. 911 m. sudarė su ja Rusiai naudingą prekybinę sutartį.