Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Olegas

(m. apie 912), Kijevo Rusios kunigaikštis. Manoma, kad buvo Riuriko giminaitis.

Pavergė drevlianus, severianus, radimičius, nukariavo chazarus, bulgarus ir kitas prie Dono gyvenusias tautas. 907 m. žygiavo prieš Bizantiją, kuri turėjo sumokėti didžiulę kontribuciją. 911 m. sudarė su ja Rusiai naudingą prekybinę sutartį.

Portretai

Viljamas Šekspyras
Viljamas Šekspyras

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.