Olšauskas Konstantinas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Olšauskas Konstantinas

K. Olšauskas
K. Olšauskas
(1867-1933), visuomenės veikėjas, kunigas. Prelatas.

1906 m. įkūrė juozapiečių draugiją, dalyvavo kuriant Šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas, 1918-1928 m. buvo „Saulės“ draugijos vadovas. 1914-1916 m. dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. 1916-1918 m. Lietuvių informacijos biuro Šveicarijoje narys. Nužudytas nenustatytomis aplinkybėmis.