Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Oratorius

(lot. oratororo – kalbu):
1. kalbą parlamente, susirinkime sakantis asmuo, kalbėtojas;
2. iškalbingas, mokantis viešai kalbėti žmogus.