Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ortodoksija

(gr. orthodoxia):
1. griežtas nustatytų principų ir teiginių laikymasis, paklusimas doktrinai;
2. stačiatikybė.