Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Oto planas

kodinis Vokietijos įsiveržimo į Austriją planas, parengtas 1937 m. Naudojant pėstininkų kariuomenę ir tankų diviziją numatyta Austriją okupuoti per 8 val. 1938 m. vasario 12 d. Austrija buvo prijungta nepanaudojus karinės jėgos.