Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ozyris

sen. egiptiečių derlingumo, vaisingumo dievas, pomirtinio pasaulio valdovas.