Pabaltijo kraštas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pabaltijo kraštas

Rusijos imperijoje bendras Kurliandijos, Lifliandijos ir Estliandijos gubernijų pavadinimas. 1801-1876 generalgubernatorija su centru Rygoje.