Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pabaltijo kraštas

Rusijos imperijoje bendras Kurliandijos, Lifliandijos ir Estliandijos gubernijų pavadinimas. 1801-1876 generalgubernatorija su centru Rygoje.