Pabaltijo Madleno kultūra

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pabaltijo Madleno kultūra

pirmųjų Lietuvos gyventojų kultūra. Paplitusi daugiausiai pietų ir pietryčių Lietuvoje. Manoma, kad šios kultūros gyventojai atsikėlė iš dabartinės Šiaurės Vokietijos ir Danijos teritorijos.

Kultūra nevienalytė, šiuo vardu vadinamos kelios giminiškos grupės: Liungbiu, Arensburgo ir Bromės. Jos sutampa su Vakarų Europoje paplitusios Madleno kultūros paskutiniu (šeštuoju) variantu, tačiau ryšys yra netiesioginis – panaši tik skaldymo technika ir dirbinių forma. Svarbiausi kultūros bruožai: platūs strėlių antgaliai su įtvara, trumpi, platūs gremžtukai ir rėžtukai, piramidiniai arba laivelio pavidalo skaldytiniai. Stovyklos mažos, dažniausiai vieno lizdo su negausiu titnago inventoriumi. Nors strėlių antgaliai įvairūs, tačiau vienoje stovykloje nepasitaiko kelių tipų antgalių. Kultūra datuojama alerodo (9800-9000 m. pr. Kr.) pabaigoje ir vėlyvajame driase (9000-8000 m. pr. Kr.).