Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pacai

XV a. vid.-XIX a. I pusės Lietuvos bajorų ir didikų giminė. Svarbiausios valdos buvo Lydos, Gardino apskrityse. Kovojo dėl LDK savarankiškumo.

Susilpnėjus Radvilų galiai, XVII a. II pusėje jie tapo įtakingiausia LDK gimine po Sapiegų. Nuo XVI a. iš Pacų giminės buvo po vieną kanclerį, pakanclerį, LDK rūmų maršalką, iždininką ir etmoną, 8 vaivados, 10 kaštelionų, 5 vyskupai.