Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pacifizmas

(pranc. pacifisme iš lot. pacificus – darantis taiką, taikus), opozicija karui arba kitokiam prievartiniam ginčų sprendimo būdui.