Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Padavimas

pasakojamosios tautosakos žanras, aiškinantis gamtos ar istorijos objektų kilmę. Dažnai vaizduojami praeities įvykiai, susiję su ypatingomis vietomis, mitinių protėvių ar istorinių asmenybių veikla.