Pagalbinės istorijos disciplinos

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pagalbinės istorijos disciplinos

mokslai, padedantys nustatyti istorinio šaltinio autentiškumą, jo informacijos vertę.

Tokios disciplinos yra, pvz., archeografija – seniausių istorijos šaltinių aprašymas ir publikavimas, archeologija – materialinės kultūros liekanų tyrimas, chronologija – istorinių įvykių ir dokumentų datų nustatymas, epigrafika – įrašų ant akmens, molio, metalo tyrimas, etnografija – tautų ir kitų etninių bendrijų kultūros tradicijų tyrimas, genealogija – giminių, šeimų kilmės, istorijos tyrimas, istorinė geografija – istorinės praeities geografijos tyrimas, istoriografija – istorijos mokslo raidos tyrimas, metrologija – matavimo vienetų raidos tyrimas, numizmatika – monetų, jų kalimo istorijos, bei apyvartos tyrimas, paleografija – senovinių rankraščių, jų išvaizdos, šrifto rūšies, rašymo priemonių tyrimas, sfragistika – antspaudų tyrimas, šaltinotyra – istorijos šaltinių atsiradimo, pobūdžio, autentiškumo, patikimumo, šių šaltinių rūšių ir turinio specifikos tyrimas.