Pagudėnai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pagudėnai

prūsų gentis, gyvenusi Pagudėje, tarp Nogato (Vyslos atšaka) žemupio ir Pasargės vidurupio. Gentiniai ryšiai juos siejo su bartais. IX a. svarbiausias prekybos centras buvo Trusas. Apie 1237-1238 m. juos pavergė kryžiuočiai.