Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pakalniškis Kazimieras

(dėdė Atanazas; 1866-1933), rašytojas, kunigas. Laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1893-1896) redaktorius. Parašė apsakymų, apysakų, publicistikos.