Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pakamario teismas

XVI-XVIII a. LDK teismo institucija, sprendusi žemės bylas, žemės dalijimąsi tarp įpėdinių.

Bylas sprendė pakamaris, turėjęs teisę sau į pagalbą menkesnėms byloms spręsti pasikviesti 2 kamarninkus. Pakamario teismų, rezidavusių pavietuose, pareigūnus iki gyvos galvos rinkdavo iš savo tarpo visi pavieto bajorai, susirinkę į seimelį.