Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Paktas

(lot. pactum – sutartis, susitarimas), svarbi tarptautinė sutartis. Joje dažniausiai numatomas savitarpio ir kolektyvinis saugumas, savitarpio pagalba, nepuolimo ir kiti klausimai.