Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Palenkė

(lenk. Podlasie), Lenkijos ir LDK istorinė sritis. Apėmė vakarų Bugo vidurupio ir jo intako Narevo aukštupio žemes. Palenkės šiaurėje iki XIII a. gyveno jotvingiai.

X a. pab.-XI a. pr. priklausė Lenkijai, nuo XI a. antrojo deš. – Kijevo Rusiai. XIV a. I ketv. buvo prijungta prie LDK. Iš visų LDK žemių XVI a. buvo tankiausiai gyvenama. 1569 m. prijungta prie Lenkijos.