Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Panamerikanizmas

politinė doktrina, pagrįsta JAV ir kitų Amerikos žemyno šalių istorijos, ekonomikos ir kultūros bendrumo idėja. Šia doktrina JAV rėmėsi stiprindama savo įtaką Lot. Amerikos šalyse, teisino savo karinį kišimąsi į Nikaragvą, Kolumbiją, Panamą, Dominiką ir kitas valstybes. Sustiprinti įtaką šiose valstybėse padėjo 1948 m. įkurta Amerikos valstybių organizacija.