Pangermanizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pangermanizmas

XIX a.-XX a. I pusės judėjimas, siekęs politiškai suvienyti visus vokiškai kalbančius žmones.

Atsirado XIX a. pab. Austrijoje. Reikalauta sujungti Austriją su Vokietija. Tam tikslui buvo įkurta Pangermanistų sąjunga. Judėjimas buvo nukreiptas prieš slavų tautų siekius išsivaduoti iš Austrijos-Vengrijos imperijos, siekė suvienijus visus vokiečius sukurti galingiausią Europoje valstybę. Austrijos ir Vokietijos susivienijimo reikalavimas buvo atgaivintas po I pasaulinio karo. Jį įgyvendinti Paryžiaus taikos konferencijoje uždraudė Antantės šalys.