Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pantiurkizmas

(panturanizmas), XIX a. pab.-XX a. pr. Osmanų imperijoje kilęs politinis sąjūdis, grindžiamas ne tikyba, o rasine kilme, skelbiantis tiurkų etninę vienybę. Pagrindinis tikslas – visų tiurkų kalbomis kalbančių žmonių Osmanų imperijoje, Rusijoje, Kinijoje, Irane ir Afganistane politinis ir kultūrinis susivienijimas.

Portretai

Pranas Mašiotas
Pranas Mašiotas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.