Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Papilys

įtvirtinta piliakalnio papėdės gyvenvietė arba jos dalis.