Paprotinė teisė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Paprotinė teisė

(papročių teisė), istoriškai susiklosčiusių nerašytinių taisyklių (papročių) visuma. Ja remtasi sudarant Kazimiero teisyną, Lietuvos Statutus.