Parapija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Parapija

mažiausias krikščionių bažnyčių (katalikų, sentikių, stačiatikių, evangelikų, baptistų, sekmininkų) administracinis teritorinis padalinys.

Pirmosios katalikų parapijos Lietuvoje įsteigtos XIV a. pab.-XV a. pr. Vilniuje, Medininkuose ir kitur. Parapijų sistema susidarė XVII a. Parapijai vadovauja klebonas. Prie parapijų buvo steigiamos kapinės, mokyklos, prieglaudos. Lietuviškų katalikų parapijų yra JAV, Kanadoje, Argentinoje ir kitose užsienio šalyse.