Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Parapija

mažiausias krikščionių bažnyčių (katalikų, sentikių, stačiatikių, evangelikų, baptistų, sekmininkų) administracinis teritorinis padalinys.

Pirmosios katalikų parapijos Lietuvoje įsteigtos XIV a. pab.-XV a. pr. Vilniuje, Medininkuose ir kitur. Parapijų sistema susidarė XVII a. Parapijai vadovauja klebonas. Prie parapijų buvo steigiamos kapinės, mokyklos, prieglaudos. Lietuviškų katalikų parapijų yra JAV, Kanadoje, Argentinoje ir kitose užsienio šalyse.